Privacyverklaring

Bij de EGTA-NL (European Guitar Teachers Association – Nederland) en via www.egta.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De EGTA-NL hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens wij met welk doel verzamelen, verwerken en gebruiken. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1-10-2018.

Privacywetgeving

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 1. wij via deze privacyverklaring duidelijk vermelden met welk doel wij persoonsgegevens verwerken;
 2. wij alleen persoonsgegevens opslaan die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 3. wij u vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, voordat wij dit doen;
 4. wij ter bescherming uw persoonsgegevens passend beveiligen en dit ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 5. u het recht heeft uw persoonsgegevens op uw aanvraag in te zien, aan te passen of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u lid bent van de EGTA-NL, en onze website gebruikt, geabonneerd bent op een van onze nieuwsbrieven, een contactformulier op de website invult, een toegangsbewijs koopt voor een van onze evenementen en gebruik maakt van het portaal ‘Mijn EGTA’, verkrijgen, verwerken en gebruiken wij bepaalde gegevens van u. Ook persoonsgegevens.

Wij bewaren, gebruiken en verwerken alleen de persoonsgegevens die u zelf aan ons geeft tijdens het gebruik van bovenstaande diensten. Bij opgaaf is dan ook duidelijk waarom ze aan ons worden verstrekt en ze worden ook alleen daarvoor gebruikt.

Onderstaande gegevens bewaren, gebruiken en verwerken we:

 • NAW gegevens, met gekoppelde gebruikersnaam
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres en betalingsgegevens
 • Emailadres
 • Aanspreekvorm/Geslacht
 • wel of geen conservatoriumdiploma
 • biografie (indien u dit wenst)
 • profielfoto (indien u dit wenst)
 • webadres (indien u dit wenst)
 • Leeftijd
 • BTW nummer (indien u die doorgeeft)
 • KvK nummer (indien u die doorgeeft)
 • IBAN (in verband met automatische Incasso
 • Besturingssysteem (in onze Google Analytics wordt duidelijk met welke internetbrowser u onze website bezoekt, dit blijft echter anoniem, uw IP-adres wordt dus niet vastgelegd.)

Registreren

Na aanmelding bij de EGTA-NL bewaren wij de door u gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens. Uw computer heeft soms de mogelijkheid om de  inloggegevens (deels) te onthouden, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen. Het is aan u of u gebruik maakt van deze optie.

Toegang tot uw gegevens

Via Mijn EGTA heeft u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf uw informatie kunt beheren.

Via de secretaris kunt u opvragen welke gegevens van u in onze administratie zitten: secretaris@egta.nl

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens.

Op de hoogte

Naast de informatie op onze website is het mogelijk dat we u op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per post
 • per e-mail

Natuurlijk kunt u ons ook volgen via diverse Social Media.

Contactformulier

Via de website kunt u vragen stellen via de mail of middels een contactformulier. U voert daarbij gegevens in. Om het antwoord op uw vraag zo goed en zo snel mogelijk te kunnen geven zijn verschillende velden verplicht om in te vullen. De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard, maar alleen zolang als het nodig is om de volledige beantwoording en afhandeling te verzorgen.

Nieuwsbrief

Wij bieden een digitale nieuwsbrief. Daarmee sturen we onze leden informatie over onze producten en/of diensten. U abonneert zich op de nieuwsbrief wanneer u lid wordt van de EGTA-NL. Daarmee wordt uw e-mailadres met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Ook als niet-lid kunt u op de hoogte blijven en u abonneren op de nieuwsbrief.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

In eerste instantie worden uw gegevens niet met derden gedeeld. Wanneer we dit wel doen zijn er twee redenen.

Wettelijk

Ten eerste moeten wij, wettelijk gezien, gegevens overhandigen wanneer de autoriteiten daar een bevel voor geven. Op het moment dat wij de gegevens niet meer hebben of deze geanonimiseerd zijn is dit niet meer mogelijk. Wij kunnen geen gegevens terughalen.

Mochten wij zelf een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienst hebben, dan kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Zo blijft onze omgeving veilig voor iedereen.

Optimale dienstverlening

Ten tweede houden wij onze dienstverlening optimaal door samen te werken met derden. Geen enkele partner is (mede) gevestigd buiten de EU. Ook software die wij gebruiken wordt geleverd door derden. Zoals wij in het eerste kopje hebben aangegeven zit het in onze basisprincipes (Privacywetgeving #4) dat we van onze partners eisen dat zij uw persoonsgegevens passend beveiligen.

Samenwerking met Gitaarschool Nederland

Onder het kopje van optimale dienstverlening valt ook onze samenwerking met de Gitaarschool Nederland. Als lid van de NOBB kunt u gebruik maken van verschillende aanvullende diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de GSNL.

Wij wisselen op voorhand geen persoonsgegevens met de GSNL uit. Op het moment dat u zich meldt bij GSNL met de mededeling dat u al lid bent van de EGTA-NL geeft u hiermee toestemming voor het verstrekken van uw lidmaatschapsgegevens aan GSNL. De GSNL  koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring.

Social Media

Op onze Facebookpagina kunt u onze content delen via uw eigen Social Media. Op dat moment vallen uw activiteiten onder het privacybeleid van die organisaties. Wij slaan geen persoonsgegevens op van deze activiteit.

Websites van derden

Op onze website staan linken naar andere websites, zo staan wij ook vermeld op andere websites, die niet van ons zijn. Het is goed om te weten dat deze privacyverklaring alleen van toepassing is op de EGTA-NL en www.egta.nl.

Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van andere websites te lezen voordat u daar gebruik van maakt.

Beveiliging

Om ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te vermijden zijn er verschillende beveiligingen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Wanneer u op onze website persoonsgegevens invoert is er sprake van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL). Daarmee wordt alle informatie tussen u en onze website afgeschermd.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden bewaard, gebruikt en verwerkt voor zo lang we de gevraagde dienst(en) aan u leveren. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal 6 (zes) maanden. De gegevens worden vervolgens geanonimiseerd zeven jaar bewaard, omdat we de fiscale plicht hebben om tot zeven jaar terug betaalgegevens te kunnen overleggen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

 • we begrijpen dat u misschien vragen heeft. Neem daarom gerust contact met ons op wanneer u:
 • vragen heeft over ons privacybeleid
 • uw gegevens wilt inzien
 • uw gegevens wilt wijzigen
 • een gegevensexport wilt voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken
 • de verwerking van uw persoonsgegevens, door ons, wilt beperken

Bij de laatste vier punten vragen wij u om zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Zoals we eerder hebben aangegeven eisen wij van onze partners dat ze de persoonsgegevens beveiligen.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken, dat staat ook onder het volgende kopje ‘Google Analytics’.

Wanneer u op dat moment niet akkoord gaat met het plaatsen van onze cookies, houdt u er dan rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Wanneer u vragen heeft over persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om o.a. bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken zodat wij onze website en online diensten kunnen blijven verbeteren. Wij blokkeren het meezenden van persoonlijke IP-adressen en delen geen gegevens met Google. Zo houden we Google Analytics privacy vriendelijk. Lees het privacybeleidvan Google voor meer informatie