Logo EGTA

De vereniging draagt de naam: European Guitar Teachers’ Association (EGTA)-Nederland.
Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nr. 40240586.

De vereniging is opgericht op 24 januari 1994. Klik hier voor de in 2019 gewijzigde statuten.

Doel

De vereniging heeft ten doel de artistieke, pedagogische en methodologische aspecten van het gitaarspel te bevorderen.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van studiedagen, het stimuleren van overleggroepen, het organiseren van concoursen en festivals en door de uitgifte van het tijdschrift El Maestro.
De vereniging onderhoudt hiertoe contact met andere EGTA verenigingen in Europa.

Leden

De vereniging kent gewone leden, student-leden, ereleden en begunstigers.
Gewone leden zijn zij die beroepsmatig gitaar spelen en/of daarin beroepsmatig lesgeven.
Student-leden kunnen zijn personen die vakonderwijs genieten.
Ereleden kunnen zijn zij die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging of voor het muziekleven in Nederland.
Begunstigers kunnen zijn zij die zich jegens de vereniging verplichten tot het storten van een jaarlijkse donatie van tenminste een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen bedrag.