Nieuws

Verheugd zijn wij om een nieuw Soloconcours aan te kondigen voor 2020.

Je kunt jezelf “nomineren” door een video met wat je speelt uiterlijk voor 1 mei 2020 in te sturen.
Op 21 juni vindt de Finale plaats tijdens Enkhuizer Gitaarfestival : www.gitaarfestivalenkhuizen.nl

De juryleden zullen bestaan uit het Egta bestuur en de gitaristen Enno Voorhorst en Eugene den Hoed.

De prijs voor deelname bedraagt 20 euro.
De competitie is open voor iedere gitarist met de leeftijd tot en met 19 jaar.
Je mag zelf jouw stukken kiezen mits de gezamenlijke speelduur niet langer is dan 10 minuten.

Er zijn drie leeftijdscategorieën

  1. tot en met 10 jaar
  2. van 11 tot en met 15 jaar
  3. 16 tot en met 19 jaar

Je kunt de volgende prijzen winnen:
Een nieuwe gitaar uit de “Sueno Series”
Waardebonnen te besteden bij La Guitarra Buena
CD,s en bladmuziek
Een professionele opname bij Samsong productions
Gratis Masterclass bij Gitaar Festival Nordhorn
Gratis deelname aan concours bij Louis Ignatius Gall Jeugd Festival

Sponsors:
La Guitarra Buena
Gitarrenfestival Nordhorn
Gall Guitarfestival
Samsong Productions
Sueno Guitars Zheng’ An

Onder leiding van voorzitter Lex van Hulten heeft het voormalige EGTA-bestuur de statuten gewijzigd.

Wijzigingen

Artikel 3

  1. Leden:  Gewone leden hebben een afgeronde HBO-vakopleiding – met als hoofdvak het instrument gitaar -, of hebben een vergelijkbare professionele ontwikkeling doorgemaakt, dit laatste ter beoordeling aan het bestuur.
  2. Studentleden zijn personen die nog niet voldoen aan de gestelde eisen voor een gewoon lid maar waarvan kan worden verwacht  hier wel binnen 5 jaar aan te kunnen voldoen, zulks ter beoordeling aan het bestuur.

Artikel 9.

9.1. Het bestuur bestaat uit een minimum van drie (3) leden dan wel een door de Algemene Vergadering nader te bepalen oneven aantal.

9.4: schriftelijk en via email

EGTA-Statuten 2019

Helaas heeft Quirijn Snijder zich genoodzaakt gezien om wegens een overvolle agenda te stoppen met het maken van ons mooie tijdschrift. Twee jaar heeft hij deze taak op zich genomen, maar zag zich in de zomer gedwongen om dit te beëindigen. We begrijpen de afwegingen die hij heeft gemaakt en vinden het tegelijkertijd heel jammer dat het besluit voor ons als nieuw bestuur zo plotseling kwam. Wij zien door deze ontwikkeling geen mogelijkheid het novembernummer te realiseren.
 

Het is vorig jaar vanuit het bestuur al vaker aan de orde gebracht, maar tijdens de laatste bestuursvergadering hebben we besloten om nogmaals aan de leden te vragen of er mensen zijn die mee willen helpen met het samenstellen, redigeren en uitgeven van het blad.

Dit, omdat we weten dat het blad onder veel leden hoog staat aangeschreven en het jammer is wanneer het niet meer zou verschijnen.

We hebben een professioneel vormgever, Susan Wolters, die zorg draagt voor de lay-out van het blad, al het andere werk werd de afgelopen twee jaar door Quirijn gedaan. Voor één persoon is dat, naast dat het leuk is om te doen, ook heel veel werk. Te veel. Het beste zou dit verdeeld kunnen worden onder 3 à 4 personen die het interessant vinden mee te werken aan het proces van idee naar blad.
Quirijn heeft voor ons een impressie gemaakt wat de werkzaamheden zijn. Dit ziet er ongeveer zo uit:

1. vormgeven van de inhoud a.d.h. van thema’s
2. zoeken naar auteurs en samenwerken in het proces van schrijven. Eventueel ook zelf artikelen verzorgen. Opstellen van de concert- en festivalagenda.
3. redigeren van de artikelen (corrigeren en aanpassen aan beschikbare ruimte)
(de vormgeving wordt door onze grafisch ontwerpster gedaan)
4. een eerste versie wordt gemaakt en moet worden beoordeeld en aangepast op vormgeving en inhoud. Daarna zijn er nog 4 à 5 versies nodig voordat alles naar wens en zonder fouten is. Het blad gaat naar de drukker, wordt geproduceerd en een week later worden de dozen bezorgd.
5. Distributie: enveloppen kopen, adreslijsten bijwerken, etiketten printen, enveloppen beplakken en port-betaald stempels zetten.
Tijdschriften in de enveloppen stoppen en bij Post.nl de verzending reserveren. Tijdschriften afleveren bij postkantoor.

Ben je geinteresseerd mee te werken aan El Maestro, laat het ons weten. We hopen op veel reacties en op voortzetting van het blad o.l.v. een enthousiaste redactie.

Stuur je reactie naar: voorzitter@egta.nl

Zaterdag 1 juni vindt in Enschede de Festival Ensembledag plaats. Een hele dag muziek maken samen met anderen in één van de vijf ensembles.

De ensembledag is voor gitaristen van alle niveau’s, dus ook voor gitaardocenten! De ensembles repeteren die dag onder leiding van ervaren ensembleleiders. Ook is er een muzikale verrassing voor de deelnemers. Als afsluiting is er aan het einde van de middag een concert. Daarin laten de vijf ensembles horen waar ze die dag samen aan hebben gewerkt.

Voor de Festival Ensembledag geef je je individueel op. Aan de hand van de ingevulde vragenlijst wordt je ingedeeld in één van de ensembles. De bladmuziek volgt per mail.

De deelname per persoon bedraagt €15.

Meld je meeteen aan

 

 

Locatie:
ArtEZ Conservatorium Enschede
Van Essengaarde 10, Enschede

Meer informatie

Zaterdag 23 maart vindt de 2e Gitaardocentendag plaats in Muziekschool Barneveld. Klik op de titel van dit bericht voor verdere informatie.

Deze dag is toegankelijk voor alle gitaardocenten, gitaarstudenten én gevorderde leerlingen.

Programma onder voorbehoud

09.45 uur – Ontvangst
10.15 uur – Mirjam Cuypers over auditief leren
11.15 uur – Koffie/thee
11.30 uur – Gast vanuit Kunstenbond over o.a. Fair Practice Code [een goede prijs voor gitaarles] en naburig recht
12.00 uur – Algemene Ledenvergadering
12.30 uur – Lunch
13.15 uur – Workshop Ukelele door Harold Boxtart
14.45 uur – Pauze
15.00 uur – Concert Ukelele
15.30 uur – Afsluiting, glaasje

  • Neem zelf je ukelele mee, maar er zijn ook leeninstrumenten.
  • Klik hier om je op te geven (gratis voor leden), dan kunnen we de lunch goed bestellen voor iedereen.

Muziekschool Barneveld
Theaterplein 1
3772 KX Barneveld

Nieuwsarchief