Nieuws

Vroeger was El Maestro een magazine dat leden een paar keer per jaar toegestuurd kregen.

Door diverse veranderingen vanaf 2020 bleek het niet meer haalbaar met een fysiek blad door te gaan.
In plaats daarvan worden nu regelmatig losse artikelen die voor de klassieke gitarist/ gitaardocent interessant zijn digitaal gepubliceerd.
De artikelen worden aangeleverd door leden en door de commissie ‘El Maestro’ geredigeerd en online geplaatst.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe, interessante artikelen. Deze kun je sturen naar: secretariaat@egta.nl.

Klik hieronder op de foto’s om artikelen van El Maestro-digitaal te lezen:

 

 


Over:

deel 1, door Bart Berman

 

Beste collega’s,

Ik denk dat niemand mij zal tegenspreken wanneer ik zeg dat het coronavirus ons heeft overvallen.
En dan bedoel ik vooral de snelheid, 29 februari was ik nog bij een gitaarconcert in de kleine zaal, twee weken later was er een “lockdown”.
Ook ik heb mijn praktijk gesloten, tot nu toe geef ik aan de meeste van mijn leerlingen videolessen via “teams”, tot dat bewuste moment wist ik niet eens van het bestaan van zo’n app.
Moet wel zeggen dat het je dwingt tot “ondernemen”, ik heb bijvoorbeeld een cameraatje merk “Zoom” die je ook als webcam kunt gebruiken, ooit aangeschaft, nooit veel mee gedaan, tot dat moment waarop je ontdekt dat het apparaatje heel handig is. Het heeft goed geluid en een “groothoek” beeld.

Maar goed hoe nu verder als Egta, we hadden natuurlijk allerlei plannen en die hebben we nog steeds. Maar deze crisis dwingt ons nu om veel van deze plannen uit te stellen, voorlopig tot het begin van het volgende seizoen. Dat is zeker zo voor het “jeugd solo concours”. Wel is er echter afgesproken dat je nog gewoon materiaal, geluids- en video-opnames kan blijven inzenden.
Wij zullen dat dan beoordelen en er ook een uitslagmoment aan verbinden.
Wat betreft El Maestro hebben we plannen om in ieder geval nog dit seizoen een digitale uitgave te maken we streven dan dit voor (datum) te publiceren.

Tevens willen wij een forum voor leden, adspirant-leden en belangstellenden opzetten op onze Egta site.
Je moet daar dan met vragen aan de vereniging maar ook in het algemeen terecht kunnen.
Wanneer er ideeën zijn over hoe zo iets op te zetten en te organiseren houden wij ons van harte aanbevolen.
De docenten dag willen we organiseren op een dag rond de herfstvakantie indien dit dan weer mogelijk is.

Tot zover deze “update” in verband met het virus.
Ontwikkelingen gaan overigens snel want inmiddels kunnen we wel, zij het met restricties weer aan de slag. Ik ga dat komende week zeker weer doen, met al mijn leerlingen: één tegelijk en geen ouders of vriendjes of bekenden in de praktijk.

Graag horen wij als bestuur iets van jullie, de leden, ik wil graag kennis “delen”, dus wanneer je iets wilt vragen over de camera, stel de vraag, wordt ik blij van, of wanneer je iets wilt vertellen over jouw ervaringen ergens mee, kom er mee, positief of negatief maakt niet uit.

Ik wens jullie allemaal wat de crisis betreft heel veel vindingrijkheid toe.

Met vriendelijke groet,

Cees Bijster

Verheugd zijn wij om een nieuw Soloconcours aan te kondigen voor 2020.

Je kunt jezelf “nomineren” door een video met wat je speelt uiterlijk voor 1 mei 2020 in te sturen.
Op 21 juni vindt de Finale plaats tijdens Enkhuizer Gitaarfestival : www.gitaarfestivalenkhuizen.nl

De juryleden zullen bestaan uit het Egta bestuur en de gitaristen Enno Voorhorst en Eugene den Hoed.

De prijs voor deelname bedraagt 20 euro.
De competitie is open voor iedere gitarist met de leeftijd tot en met 19 jaar.
Je mag zelf jouw stukken kiezen mits de gezamenlijke speelduur niet langer is dan 10 minuten.

Er zijn drie leeftijdscategorieën

  1. tot en met 10 jaar
  2. van 11 tot en met 15 jaar
  3. 16 tot en met 19 jaar

Je kunt de volgende prijzen winnen:
Een nieuwe gitaar uit de “Sueno Series”
Waardebonnen te besteden bij La Guitarra Buena
CD,s en bladmuziek
Een professionele opname bij Samsong productions
Gratis Masterclass bij Gitaar Festival Nordhorn
Gratis deelname aan concours bij Louis Ignatius Gall Jeugd Festival

Sponsors:
La Guitarra Buena
Gitarrenfestival Nordhorn
Gall Guitarfestival
Samsong Productions
Sueno Guitars Zheng’ An

Onder leiding van voorzitter Lex van Hulten heeft het voormalige EGTA-bestuur de statuten gewijzigd.

Wijzigingen

Artikel 3

  1. Leden:  Gewone leden hebben een afgeronde HBO-vakopleiding – met als hoofdvak het instrument gitaar -, of hebben een vergelijkbare professionele ontwikkeling doorgemaakt, dit laatste ter beoordeling aan het bestuur.
  2. Studentleden zijn personen die nog niet voldoen aan de gestelde eisen voor een gewoon lid maar waarvan kan worden verwacht  hier wel binnen 5 jaar aan te kunnen voldoen, zulks ter beoordeling aan het bestuur.

Artikel 9.

9.1. Het bestuur bestaat uit een minimum van drie (3) leden dan wel een door de Algemene Vergadering nader te bepalen oneven aantal.

9.4: schriftelijk en via email

EGTA-Statuten 2019

Helaas heeft Quirijn Snijder zich genoodzaakt gezien om wegens een overvolle agenda te stoppen met het maken van ons mooie tijdschrift. Twee jaar heeft hij deze taak op zich genomen, maar zag zich in de zomer gedwongen om dit te beëindigen. We begrijpen de afwegingen die hij heeft gemaakt en vinden het tegelijkertijd heel jammer dat het besluit voor ons als nieuw bestuur zo plotseling kwam. Wij zien door deze ontwikkeling geen mogelijkheid het novembernummer te realiseren.
 

Het is vorig jaar vanuit het bestuur al vaker aan de orde gebracht, maar tijdens de laatste bestuursvergadering hebben we besloten om nogmaals aan de leden te vragen of er mensen zijn die mee willen helpen met het samenstellen, redigeren en uitgeven van het blad.

Dit, omdat we weten dat het blad onder veel leden hoog staat aangeschreven en het jammer is wanneer het niet meer zou verschijnen.

We hebben een professioneel vormgever, Susan Wolters, die zorg draagt voor de lay-out van het blad, al het andere werk werd de afgelopen twee jaar door Quirijn gedaan. Voor één persoon is dat, naast dat het leuk is om te doen, ook heel veel werk. Te veel. Het beste zou dit verdeeld kunnen worden onder 3 à 4 personen die het interessant vinden mee te werken aan het proces van idee naar blad.
Quirijn heeft voor ons een impressie gemaakt wat de werkzaamheden zijn. Dit ziet er ongeveer zo uit:

1. vormgeven van de inhoud a.d.h. van thema’s
2. zoeken naar auteurs en samenwerken in het proces van schrijven. Eventueel ook zelf artikelen verzorgen. Opstellen van de concert- en festivalagenda.
3. redigeren van de artikelen (corrigeren en aanpassen aan beschikbare ruimte)
(de vormgeving wordt door onze grafisch ontwerpster gedaan)
4. een eerste versie wordt gemaakt en moet worden beoordeeld en aangepast op vormgeving en inhoud. Daarna zijn er nog 4 à 5 versies nodig voordat alles naar wens en zonder fouten is. Het blad gaat naar de drukker, wordt geproduceerd en een week later worden de dozen bezorgd.
5. Distributie: enveloppen kopen, adreslijsten bijwerken, etiketten printen, enveloppen beplakken en port-betaald stempels zetten.
Tijdschriften in de enveloppen stoppen en bij Post.nl de verzending reserveren. Tijdschriften afleveren bij postkantoor.

Ben je geinteresseerd mee te werken aan El Maestro, laat het ons weten. We hopen op veel reacties en op voortzetting van het blad o.l.v. een enthousiaste redactie.

Stuur je reactie naar: voorzitter@egta.nl

Nieuwsarchief