Het huidige bestuur is tijdelijk incompleet en bestaat uit:

* Lex van Hulten – voorzitter a.i.
* Wim Stokwielder – penningmeester, stelt functie beschikbaar
* Hermine Veltkamp – bestuurslid, stelt functie beschikbaar
* Andy Beynon – bestuurslid, stelt functie beschikbaar
* Henk Jonkers – bestuurslid, nieuw toegetreden
*

Vacatures: voorzitter / penningmeester /  bestuursleden / redactielid El Maestro

Het streven is om het bestuur  uit  zeven personen te laten bestaan.
Redactie El Maestro: Oud bestuurslid Marie-Anne Gubbels richt zich nu volledig op haar redactionele taken voor het vakblad El Maestro.
Na het aftreden van Lotte Brekelmans is er een vacature voor de functie van redactiemedewerker.

Agenda