EGTA-Nederland organiseert een aantal activiteiten voor amateurgitaristen. Zij heeft met deze evenementen de volgende doelstelling:

  • Het bieden van een podiumgelegenheid aan (jonge) amateurspelers.
  • Verhogen van het speelniveau bij amateurs.
  • De mogelijkheid voor docenten om met leerlingen buiten de lespraktijk te treden.
  • De mogelijkheid voor amateurs om door vakdocenten beoordeeld te worden.
  • De bevordering van samenspel in zowel homogene als heterogene ensembles.
  • De bekendheid en het aanzien van het instrument vergroten.
  • Onderlinge uitwisseling beroepservaring en opdoen van vakkennis

Het tweejaarlijkse Ensemblefestival heeft een nieuwe naam: GitaarPLUS

EGTA NL organiseert in nauwe samenwerking met het Twents Gitaarfestival en EGTA Duitsland twee evenementen tijdens het festival.

Op donderdag 5 mei 2016 een competitie voor conservatoriumstudenten en afgestudeerde gitaristen t/m 30 jaar. Inschrijven voor 1-5-2016 via dit formulier. Here you find an English Form. Info in English here.
Op zaterdag 7 mei 2016 een competitie voor amateurs.
Inschrijven voor 1-5-2016 via dit formulier.

Voor beide categorieën geldt: inschrijfgeld bedraagt €15 per deelnemer, met een maximum van €120 per ensemble.
Dit bedrag dient vóór 1 mei 2016 te zijn bijgeschreven op giro NL16INGB0003067745 t.n.v. EGTA-Nederland te Waalwijk. Inschrijfgelden worden niet gerestitueerd.

Reglement categorie studenten-professionals.      English: Regulations
Reglement categorie amateurs

EGTA studiedagen.

Tweemaal per jaar-doorgaans in maart/april en oktober/november- organiseert EGTA nl bijeenkomsten met interessante vak gerelateerde thema’s. Soms didactisch, soms muzikaal inhoudelijk, maar altijd met deskundigen op hun vakgebied. Deze studiedagen zijn voor EGTA leden gratis en tegen entree ook toegankelijk voor introducés.

Onder het motto meedoen is nog belangrijker dan winnen organiseert EGTA-Nederland periodiek terugkerende evenementen:

Het EGTA-soloconcours

Dit concours wordt elke twee jaar gehouden. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden er voorrondes gehouden voor de uiteindelijke finale. In de finale kunnen gemiddeld zo’n twintig tot vijfentwintig deelnemers worden toegelaten. De deelnemers worden onderverdeeld in leeftijdscategorieën. Voor editie 2015: ga naar Concours 2015 of ons YouTube kanaal EGTAconcours2015

Het EGTA-ensemblefestival – Dit is in deze vorm in 2014 voor het laatst gehouden.

In tegenstelling tot het soloconcours is er voor gitaarensembles gekozen voor een festivaldag. Het wordt om de twee jaar georganiseerd. Er worden een aantal ensembles (groot en klein) gekozen uit de inzendingen om te komen spelen op een fantastische gitaardag meestal in juni. Rondom de optredens worden andere activiteiten aan de dag toegevoegd zodat er volop te genieten valt. Alle ensembles spelen wel voor een professionele jury. De jury stelt ook een juryrapport op waarmee het ensemble zijn voordeel kan doen.

Agenda